„Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. „Matki Boskiej z Dzieciątkiem - elementy drewniane polichromowane, elementy złocone i srebrzone”