23 Listopada 2022 roku Wójt Gminy Rząśnia zawarł umowę z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg projektu pn. „Remont drogi gminnej nr 109226E w miejscowości Suchowola”. Wartość realizowanego projektu 1.130.703,00 zł., pozyskane wsparcie w ramach w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg wynosi 565.351,00 zł., co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych realizowanego zadania. W ramach inwestycji zostanie wyremontowana nawierzchnia drogi na odcinku od skrzyżowana z drogą powiatową nr DP3500E do skrzyżowania z drogą powiatową nr DP3507E.

Wykonawcą robót budowlanych przy realizacji przedmiotowej drogi jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” z Lublińca.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg „Remont drogi gminnej nr 109226E w miejscowości Suchowola”

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg „Remont drogi gminnej nr 109226E w miejscowości Suchowola”