Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przeprowadza wśród Rodziców dzieci w wieku do 3 lat, ankietę na temat zainteresowania żłobkami.
Ankieta ta stanowi kontynuację „Badania dostępności opieki nad dziećmi do lat 3”.

W związku z małym stopniem upowszechniania opieki żłobkowej w województwie łódzkim i konieczności rozpoznania przyczyn tego zjawiska poprzez dotarcie do osób najbardziej zainteresowanych tą formą opieki, czyli rodziców podajemy link do ankiety internetowej skierowanej do tej grupy. Zebrane dane mają kluczowe znacznie dla jakości i efektywności prowadzonych badań.

Link do formularza ankiety:
https://goo.gl/forms/AuUZpZmCHYMZQFLw2