Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 49 z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), termin na złożenie wniosku o świadczenie 500plus, pozwalający na przyznanie świadczeń od 1 kwietnia br. mija 1 lipca 2016 r. tj. w najbliższy piątek.

Na terenie Gminy Rząśnia jednostką wyznaczoną do realizacji zadań wynikających z ustawy  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni.