Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

REMONT ZABYTKOWEGO CMENTARZA

Nazwa projektu:

„Budowa chodników i remont ogrodzenia na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Rząśni”

Opis projektu:

Budowa chodników o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 2532,6 m kw. wraz z obrzeżami, remont ogrodzenia polegającego na: naprawieniu uszkodzeń muru, odbiciu , tynków i nałożeniu nowych, skucie części czap i wykonanie nowych, oczyszczenie ścian ogrodzenia i słupków, odgrzybianie, zagruntowanie, malowanie tynków farbą silikonową, wykonanie bramy głównej i furtki i bramy bocznej.

Celem operacji jest zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, promowanie obszarów wiejskich, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez budowę chodników i remont ogrodzenia na zabytkowym cmentarzu w Rząśni.

Wartość projektu:

948 454,45 zł

Wysokość dofinansowania:

467 446,10 zł

Galeria: