Relacja z kampanii edukacyjno-informacyjnej projektu budowy pasywnego Gminnego Ośrodka Zdrowia

W dniach 29 – 30 listopada 2022 r odbyły się spotkania w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej projektu pod nazwą: „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni w systemie budownictwa pasywnego”.

W dniu 29 listopada 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie. Uczestniczyli w nim młodzi mieszkańcy naszej gminy: uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rząśni, Szkoły Podstawowej w Białej i Szkoły Podstawowej w Zielęcinie, na których spoczywał będzie ciężar ochrony środowiska naturalnego w przyszłości. Dzieci wysłuchały prelekcji o podstawach budownictwa pasywnego oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Po wysłuchaniu prelekcji, nasi młodzi ambasadorzy nowych technologii zwiedzili nowy budynek ośrodka zdrowia.

Z kolei dniu 3O listopada o godz. 10 odbyła się konferencja dla samorządowców. Tematem konferencji były nowoczesne rozwiązania zastosowane w budynku ośrodka. Była ona prowadzona przez specjalistę z zakresu ochrony środowiska, który zaprezentował obiekt i efekty ekologiczne dla lokalnego środowiska. Prowadzący spotkanie omówił też zagadnienia związane z negatywnym wpływem konwencjonalnych źródła energii na  środowisko.

Tego samego dnia o godz. 13 i 17 mieszkańcy gminy wysłuchali prelekcji dotyczącej technologii zastosowanych w nowym budynku oraz możliwościach ich adaptacji w budynkach jednorodzinnych. Po prelekcjach wszyscy goście wzięli udział w zwiedzaniu budynku ośrodka.

Przypomnijmy, że zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni w systemie budownictwa pasywnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu wynosi 5 240 421,97 zł z tego wartość dofinansowania z UE 2 772 671,27 zł.

Zdjęcia: Dawid Pęciak.

Kampania edukacyjno-informacyjna projektu budowy pasywnego Gminnego Ośrodka Zdrowia