Z przyjemnością informujemy, że w dniu 19 listopada br. w opublikowanym na łamach dziennika „Rzeczpospolita” Rankingu Bibliotek, Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni zajęła wysokie 45 miejsce w kraju. Daje to naszej bibliotece 2 miejsce w województwie łódzkim.

Ranking przygotowany przez redakcję dziennika we współpracy z Instytutem Książki, ma za zadanie wskazanie samorządów najbardziej zaangażowanych w kulturalny rozwój swojej gminy.

Przygotowując ranking redakcja „Rzeczpospolitej” rozesłała ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców. Następnie Kapituła rankingu opracowała metodę przyznawania punktów, która premiowała działania na rzecz jakości i komfortu obsługi czytelników, poziom czytelnictwa, liczbę kupowanych nowości i wydatki samorządu na utrzymanie placówki. W skład kapituły weszli: Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki; Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej; Elżbieta Stefańczyk, prezes  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Andrzej Tyws, przewodniczący Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych oraz Anna Cieślak-Wróblewska i Paweł Jabłoński z „Rzeczpospolitej”.

Jak piszą organizatorzy: „Naszym celem jest rozpropagowanie najlepszych praktyk w prowadzeniu tego typu instytucji kulturalnych. Chcemy, by biblioteki były nie tylko miejscem dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów, ale stały się ośrodkami organizującymi życie społeczne gminy, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach”.