Rada Gminy RząśniaOkręg wyborczy nr 1

– NICPOŃ Tadeusz Antoni

Okręg wyborczy nr 2

– POPŁAWSKI Jarosław Stanisław

Okręg wyborczy nr 3

– SZYDŁOWSKI Andrzej – PRZEWODNICZĄCY RADY

Okręg wyborczy nr 4

– ROZUMEK Adam

Okręg wyborczy nr 5

– PEŁKA Tomasz Miłosz

Okręg wyborczy nr 6

– MIKOŁAJCZYK Lech

Okręg wyborczy nr 7

– SZCZEPAŃSKI Leszek Józef

Okręg wyborczy nr 8

– SOBCZAK Sylwester Andrzej – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Okręg wyborczy nr 9

– BOROŃ Sławomir Marek

Okręg wyborczy nr 10

– SŁOMIAN Dorota Helena

Okręg wyborczy nr 11

– OLCZAK Mirosław Kazimierz

Okręg wyborczy nr 12

– KOZIEŁ Marek Jan

Okręg wyborczy nr 13

– JUSZCZYK Sławomir

Okręg wyborczy nr 14

– DRAGAN Marcin Szymon – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Okręg wyborczy nr 15

– HACHURSKI Włodzimierz Michał