Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – karty typu F

KARTY TYPU F

Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

Do pobrania:

karta informacyjna nr 1/2013 (Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia w granicach administracyjnych gminy).

karta informacyjna nr 2/2013 (Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia w granicach administracyjnych gminy).