Z przyjemnością możemy poinformować naszych Mieszkańców, że coraz bliżej realizacji jest przywrócenia ruchu pasażerskiego na linii kolejowej 146 łączącej Chorzew Siemkowice z Częstochową, a więc na linii przebiegającej również przez naszą gminę. Oznacza to prawdopodobne uruchomienie nowego przystanku osobowego oraz budowę parkingów dla samochodów i miejsc dla rowerów w Białej.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe od miesiąca września prowadziła przetarg na zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla 11 zadań inwestycyjnych na linii kolejowej nr 146 Wyczerpy – Chorzew Siemkowice realizowanych w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025””, który w części 11 zadania dotyczył nowego przystanku osobowego w Białej.

Do dnia 2 listopada, gdy to zakończono składanie ofert, w najbardziej interesującej nas części, złożono 12 ofert z których najtańsza opiewała na 1 605 128,95 zł, a najdroższa na 3 388 650,00 zł.

Jak czytamy w komunikacie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 września br.: „Na wszystkich peronach przewidziano wiaty, ławki, gabloty informacyjne i oświetlenie LED. Przystanki będą w pełni dostosowane do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się. Wypukła faktura ze ścieżkami naprowadzającymi na antypoślizgowej nawierzchni pomoże w dojściu na pociąg niewidomym pasażerom. Zachętą do ekologicznych podróży – łączenia kolei i rowerów – będą stojaki w obrębie peronów”.

Warto przypomnieć, że nasz samorząd od początku zaangażowany jest w to przedsięwzięcie i aktywnie uczestniczy w pracach mających na celu przywrócenie kolejowego ruchu osobowego przez Białą. Ewentualne wznowienie połączeń na tej linii, w tym budowa przystanku w Białej, dzięki m. in. zobowiązaniom samorządów gminnych – także Gminy Rząśnia, są coraz bliżej.


Podobne wpisy: