W ślad za naszą wiadomością z dnia 2 lutego 2023 r. przypominamy, że Gmina Rząśnia zamierza złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Rolnicy zainteresowani uzyskaniem wsparcia powinni złożyć wniosek w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia w biurze podawczym (parter) w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: katarzyna.rakowiecka@rzasnia.pl.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski będą dostępne w Urzędzie Gminy w Rząśni w biurze podawczym (parter) oraz na stronie internetowej www.rzasnia.pl w zakładce – Sprawy obywatelskie.

Zgodnie z Programem rolnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej jedynie zobowiązani będą we własnym zakresie do dostarczenia odpadów w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę Rząśnia.

Gmina realizować będzie zadanie pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

Pliki do pobrania:
wniosek zgłoszeniowy zadeklarowanych do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (plik edytowalny),
wniosek zgłoszeniowy zadeklarowanych do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (plik pdf).

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej