Przypominamy, że w dniach od 20 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r. na terenie Gminy Rząśnia odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość według następującego harmonogramu:
20 maja 2024 r. (poniedziałek):
– Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Kodrań, Kopy, Marcelin, Augustów, Żary.
21 maja 2024 r. (wtorek):
– Będków, Stróża, Zielęcin, Rekle.
22 maja 2024 r. (środa):
– Rychłowiec, Suchowola.
23 maja 2024 r. (czwartek):
– Rząśnia (cała).
24 maja 2024 r. (piątek):
– Biała, Gawłów.   

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w wyżej wymienionym harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
– zużyty sprzęt AGD, RTV (radia telewizory, monitory, lodówki, pralki),
– zużyte opony (małe do 1250 mm w ilości do 10 sztuk na jedną nieruchomość),
– złom metalowy,
– dywany, wykładziny,
– zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami),
– odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.),
– baterie i akumulatory.

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudelkach lub przyczepiona kartka.

W przypadku konieczności odebrania z Państwa posesji zużytego sprzętu AGD, RTV (radia telewizory, monitory, lodówki, pralki) zachęcamy do wsparcia akcji „OSP Rząśnia na straży środowiska”. Jest to forma wsparcia OSP w pozyskaniu dodatkowych środków finansowych na jej działalność, która bardzo często wykracza poza typowe działania ratowniczo – gaśnicze i przybiera postać aktywności na rzecz całych społeczności lokalnych w bardzo wielu obszarach.

Te frakcje odpadów wielkogabarytowych mogą Państwo dostarczyć na plac remizy Ochotniczej Straży Pożarnej SP w Rząśni sami od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 lub zgłosić ich odbiór.

Kontakt tel.: 608-611-376 lub 607-408-490.

Nie będą zbierane:
– gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła,
– odzież,
– szkło luzem,
– opakowania po farbach i lakierach,
– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 635-37-12, wew. 47.

Uwaga!!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 06:00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane.

 

Plik do pobrania:
Informacja Wójta Gminy Rząśnia w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Rząśnia w dniach 20 – 24 maja 2024 r.

Podobne wpisy: