W ślad za naszą informacją z dnia 2 lipca 2021 r. przypominamy, że Wójt Gminy Rząśnia, informuje, iż Gmina Rząśnia zamierza złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Rolnicy zainteresowani uzyskaniem wsparcia powinni złożyć wniosek  w terminie do dnia  30 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, lub drogą elektroniczną  na adres e-mail: ewelina.wojtal@rzasnia.pl.

Wnioski dostępne są  na stronie internetowej www.rzasnia.pl lub w Urzędzie Gminy w Rząśni.

Zgodnie z Programem rolnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą jedynie zobowiązani do dostarczenia we własnym zakresie odpadów w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę Rząśnia.

Gmina będzie realizowała zadanie pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania


Pliki do pobrania:
informacja Wójta Gminy Rząśnia dotycząca inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej,
wniosek zgłoszeniowy zadeklarowanych do usuwania folii rolniczych  i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.