Przypomnienie. 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy

W ślad za naszymi wiadomościami z dnia 30 listopada 2021 r. oraz 20 grudnia 2021 r. uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia, dzień 7 stycznia 2022 roku (t.j. piątek), zgodnie z Kodeksem Pracy, jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę dnia 1 stycznia 2022 roku.

Powyższe unormowanie ma zastosowanie względem pracowników Urzędu Gminy w Rząśni oraz jednostek organizacyjnych Gminy.

W związku z powyższym Urząd Gminy i jednostki podległe Gminie będą w tym dniu nieczynne.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Plik do pobrania:
– Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za dni ustawowo wolne od pracy przypadające w dniu 25 grudnia 2021 oraz w dniu 1 stycznia 2022 roku,
– Zarządzenie Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za dni ustawowo wolne od pracy przypadające w dniu 25 grudnia 2021 oraz w dniu 1 stycznia 2022 roku,
Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za dni ustawowo wolne od pracy przypadające w dniu 25 grudnia 2021 oraz w dniu 1 stycznia 2022 roku,
Zarządzenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za dni ustawowo wolne od pracy przypadające w dniu 25 grudnia 2021 oraz w dniu 1 stycznia 2022 roku.
Zarządzenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni i Filii w Białej, Kodraniu i Stróży w zamian za dni ustawowo wolne od pracy przypadające w dniu 25 grudnia 2021 oraz w dniu 1 stycznia 2022 roku.