Przypominamy, że w związku z prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naborem wniosków do programu pn. „Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa łódzkiego na 2024 r.” do dnia 28.03.2024 r.  w naszym urzędzie będzie działał punkt konsultacyjny celem pomocy zainteresowanym w złożeniu wniosku.

Prosimy pamiętać, iż wnioski są składane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a pracownicy Urzędu Gminy służą jedynie pomocą dla naszych Mieszkańców w ich złożeniu.

Zgodnie z informacjami wskazanymi na stronie WFOŚiGW w Łodzi, w celu złożenia wniosku należy:
– założyć konto na portalu beneficjenta na stronie: https://portal.wfosigw.lodz.pl/,
– pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy”,
– wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na Portalu Beneficjenta,
– wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w formie papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP):
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118
93-465 Łódź.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 29.03.2024r. lub do wyczerpania środków.
Dodatkowe informacje można uzyskać:
– w WFOŚIGW pod nr tel: 42 207 – 14 – 80,
– w Urzędzie Gminy w Rząśni pod nr tel. 44 631 – 71 – 22 wew. 216.

Poniżej podajemy również link do strony przedmiotowego naboru:
WFOŚiGW w Łodzi – Program dla przedsięwzięć na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych przez osoby fizyczne na 2024 rok.

 

Podobne posty: