Po raz kolejny przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. właściciele lub zarządzający budynkami lub lokalami mają czas, by złożyć deklarację o źródłach ogrzewania. Jest to związane z powstałą w ubiegłym roku Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków (CEEB), która nakłada taki obowiązek. 

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB). CEEB jest narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Powyższa ustawa nakłada nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW – musi złożyć specjalną deklarację. 

Czym jest deklaracja?

To rodzaj ankiety w której podaje się:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
5) adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja?

Każde znajdujące się w lokalu, budynku, hali urządzenie grzewcze o mocy mniejszej niż 1 MW musi być zgłoszone do bazy CEEB. Są to:
– miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć ciepłownicza,
– kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy,
– kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem,
– kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
– piec kaflowy na paliwo stałe,
– trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa,
– kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy, przepływowy/ kominek gazowy,
– kocioł olejowy,
– pompa ciepła,
– ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny,
– kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Kiedy składam deklarację?

1) Dla nowo powstałych budynków – w terminie 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
2) Dla istniejących budynków – w terminie 12 miesięcy – czyli do 30 czerwca 2022 r..

W jaki sposób mogę złożyć deklarację?

1) W formie elektronicznej – poprzez portal zone.gunb.gov.pl (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu),
2) W formie papierowej – poprzez wypełnienie oraz złożenie odpowiedniego formularza (wzory dostępne w załącznikach) w Urzędzie Gminy.

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w wyznaczonym terminie grozi grzywna.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Pliki do pobrania:
Informator dla właścicieli i zarządców budynków,
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw | Formularz A – budynki i lokale mieszkalne,
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw | Formularz B budynki niemieszkalne,
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – przykład wypełnionej deklaracji,
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – przykład wypełnionej deklaracji.

Przypominamy. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - złóż deklarację

Przypominamy. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – złóż deklarację

Podobne posty: