Przewodnik po 5G Ministerstwa Cyfryzacji

W załączeniu na prośbę Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Pani Wandy Buk, w związku z trwającymi obecnie w parlamencie pracami związanymi z nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw i nasilającymi się równocześnie działaniami dezinformacyjnymi, przekazujemy zainteresowanym Mieszkańcom dwie publikacje.

Są to, po pierwsze, krótsza publikacja pt. „Przewodnik po 5G” poświęcona sieciom nowej generacji oraz szersza pt. „Pole elektromagnetyczne a człowiek”, która przystępnie omawia najważniejsze zagadnienia związane z polem elektromagnetycznym o częstotliwościach radiowych oraz mobilnymi sieciami telekomunikacyjnymi.

Pliki do pobrania:
publikacja „Przewodnik po 5G”,
publikacja „Pole elektromagnetyczne a człowiek”.