Przekazanie sprzętu z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 27 sierpnia 2018 r.  w  Urzędzie Gminy w Rząśni odbyło się uroczyste  przekazanie  jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego w ramach realizacji zadania „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa do udzielania pomocy poszkodowanym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni”  współfinansowanego ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach zadania Gmina Rząśnia zakupiła dwa komplety toreb medycznych (zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną  i szynami Kramera),  defibrylator AED Philips FRx  w walizce wraz z zestawem szkoleniowym, kluczem pediatrycznym i baterią zstępczą, detektor wielogazowy oraz trzy latarki akumulatorowe ADALIT 3000 LED z ładowarkami.  Przekazania sprzętu nastąpiło na podstawie podpisanej  umowy z przedstawicielami Zarządu jednostki a przekazania dokonał Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk w obecności Komendanta Gminnego ZOSP RP w Rząśni druha Piotra Krawczyka  oraz pracowników Urzędu Gminy. Sprzęt odebrali w imieniu jednostki  druh Krzysztof Kluska Prezes OSP Rząśnia oraz Skarbnik OSP druh Tomasz Kluczny.  

Wartość przekazanego sprzętu wyniosła 22 043,00 zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 99%  –  21 822,57 zł, natomiast wkład własny Gminy Rząśnia wyniósł 1%  – 220,43 zł 

Tekst: Mariusz Bęben.

Przekazanie sprzętu z Funduszu Sprawiedliwości. Gmina Rząśnia.

Przekazanie sprzętu z Funduszu Sprawiedliwości. Gmina Rząśnia.