Młody człowiek znajduje się w wielu sytuacjach, które zmuszają go do szukania różnych rozwiązań, podejmowania decyzji i działań, które nie zawsze są dobre i zgodne z przyjętymi normami i zasadami. Dorośli, a zwłaszcza rodzice, nauczyciele, wychowawcy od najmłodszych lat życia dziecka, powinni uczyć go radzenia sobie z rozwiązywaniem problemów życiowych, umiejętności rozumienia siebie i innych, szukania i znajdowania oparcia w trudnych sytuacjach. Działania profilaktyczne mają chronić uczniów przed zagrożeniem uzależnieniami (alkoholizmem, nikotynizmem, narkomanią i innymi). Jednym z elementów działań profilaktycznych było  przygotowanie przez  7 Drużynę Starszoharcerska „ISKRA” z Rząśni, pod kierunkiem drużynowej P. Anny Czyżyckiej, przedstawienia o tematyce profilaktycznej pt. „Misja specjalna”.

W dniu 19 maja 2016 roku uczniowie Gimnazjum w sposób humorystyczny mogli dowiedzieć się o złym wpływie używek na nasz organizm. W scenach zostały ukazane uzależnienia, które czyhają na każdym zakręcie, ale dzięki świadomości i asertywności można oprzeć się złej pokusie. Harcerze pokazali prawdę o nałogach przekonując że życie jest jedno i drugiej szansy nie ma i to od nas samych zależy jak to wykorzystamy. Przygotowane przedstawienie za pomocą zderzenia dobra ze złem ukazało uczniom wartości życia i zdrowia w świecie wolnym od uzależnień. Podejmując się tego przedsięwzięcia mamy pewność, że odpowiedni przekaz, dotyczący tego rodzaju  zagrożeń, wpłynie na świadomość młodzieży i skutecznie zniechęci ich do  sięgania po różnego rodzaju używki.

Tekst i zdjęcia: Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni.