Wydłużenie terminu na składanie wniosków o oszacowanie suszy w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”

Wydłużenie terminu na składanie wniosków o oszacowanie suszy w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”