Promocja sąsiedzka w Solparku

Uprzejmie informujemy o wznowieniu, również dla Mieszkańców Gminy Rząśnia, specjalnej promocja sąsiedzkiej w kleszczowskim Solparku!

Od 1 maja do 30 czerwca 2019 r, mieszkańcy objęci promocją mogą skorzystać z rabatu na basen przez 7 dni w tygodniu! Wystarczy przy zakupie biletu, okazać się dokumentem potwierdzającym zameldowanie. Promocja obejmuje 15% rabatu na bilety basenowe (indywidualne i rodzinne).

Prmocja sąsiedzka w Solparku

Promocja sąsiedzka w Solparku


Regulamin “Promocji sąsiedzkiej”.

I. Promocja organizowana jest przez „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o., zwaną w niniejszym regulaminie także: „Organizatorem”.
II. Uczestnictwo w Promocji:
1. Uczestnikami promocji są wszystkie osoby indywidualne, które spełnią następujące warunki: a. w okresie promocyjnym, tj. 01.05.2019 – 30.06.2019 r. okażą się dokumentem (legitymacja, dowód osobisty itp.) potwierdzającym adres zameldowania na terenie jednej z Gmin:
– Strzelce Wielkie,
– Gorzkowice,
– Lgota Wielka,
– Sulmierzyce,
– Rząśnia,
– Bełchatów,
– Kamieńsk,
– Kluki,
– Szczerców,
– Gomunice,
– Dobryszyce,
– Łęki Szlacheckie,
– Rozprza,
– Wola Krzysztoporska,
– Miasto Pajęczno,
– Miasto Radomsko,
– Miasto Bełchatów
i wyrażą chęć skorzystania z basenu otrzymają 15% upustu na wyżej wymienioną atrakcję.
b. 15% upustu udziela się wszystkim osobom, które dokonują płatności gotówką, kartą płatniczą lub „wartościową kartą stałego klienta” za wejścia jednorazowe na wyżej wymienioną atrakcje.
c. zapoznają się z warunkami promocji „Sąsiedzkiej” i wyrażą chęć uczestnictwa w niej.
2. Promocja nie obejmuje osób, które nie spełniły powyższych warunków.
3. Każda osoba uczestnicząca w promocji jest zobowiązana do przestrzegania regulaminów wszywszystkich obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.
4. Promocja nie łączy się.
III. Czas trwania Promocji
1. „Promocja Sąsiedzka” trwa do dnia 30 czerwca 2019 r.
IV. Postanowienia końcowe 1. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się: a. w siedzibie Organizatora b. na stronie www.solpark-kleszczow.pl 2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.