3 kwietnia  2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu kilku powiatów naszego województwa.

W tym gronie znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli, która dzięki wsparciu Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji dla jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i dotacji MSWiA dla jednostek spoza KSRG oraz znacznym dofinansowaniu ze strony Gminy Rząśnia będzie miała szansę wyposażyć się w lekki samochód ratowniczo – gaśniczy.

Druhom Strażakom gratulujemy! Wzmacnianie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Ich społecznej roli w naszych małych ojczyznach jest działaniem, które nasza gmina wykonuje z jak największym zadowoleniem.

Zdjęcia: Paweł Gołąb (dzięki uprzejmości Polska Press Sp. z o. o. – wydawcy m. in. Dziennika Łódzkiego i portalu: wielun.naszeiasto.pl).