Miło Nam poinformować, że Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „(Nie)zwykła matematyka”, którego patronami są Kuratorium Oświaty w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Progresfera”.

Program będzie realizowany w klasach 4-8 w roku szkolnym 2023/2024. Treści programu zajęć dostosowane są do wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów, a ich poszerzenie i stopniowanie trudności ma za zadanie stymulowanie rozwoju uzdolnień, postaw twórczego , logicznego myślenia. Ponadto ma on głównie na celu pokazanie uczniom jakim wspaniałym i wszechobecnym przedmiotem jest matematyka.

(Nie)zwykła matematyka

(Nie)zwykła matematyka

Źródło: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni.