Na prośbę Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu informujemy wszystkich zainteresowanych, w szczególności uczniów szkół średnich o inicjatywie podjętej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”.

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia powstał Fundusz Stypendialny, którego celem jest finansowe wsparcie dla najzdolniejszych studentów pierwszego roku studiów.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostępne są na stronie Stowarzyszenia: http://woak.up.poznan.pl/absolwent/stowarzyszenie-przyjaciele-woak/790-program-stypendialny.

Program stypendialny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Program stypendialny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu