3 944 400,00 zł taką dokładnie kwotę otrzymała Gmina Rząśnia z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o czym poinformował przedstawicieli naszej gminy: Panią Agnieszkę Jura Skarbnika Gminy, Marcina Barana pracownika Referatu Inwestycji i Rozwoju oraz Tadeusza Orzeszynę Proboszcza Parafii Katolickiej pw. Jana Chrzciciela w Białej, Paweł Rychlik – Poseł na Sejm RP wręczając symboliczne czeki.

Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie na aż cztery projekty:
– „Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Białej” z dofinansowaniem w kwocie 144.600,00 zł i wkładem własnym na poziomie 2,03%, tj. 3.000,00 zł. Przedmiotem projektu jest wykonanie remontu dachu oraz ścian w zabytkowym
kościele należącym do Parafii pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
– „Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw.św.Macieja Apostoła
w Rząśni” z dofinansowaniem w kwocie 149.940,00 zł i wkładem własnym na poziomie 2%, tj. 3.060,00 zł. Projekt przewiduje wykonanie remontu dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Macieja Apostoła wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Gminie Rząśnia,
„Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rząśni – etap pierwszy, z dofinansowaniem w kwocie 149.940,00 zł i wkładem własnym na poziomie 2%, tj. 3.060,00 zł. Głównym celem projektu jest naprawa i odnowienie konstrukcji betonowej ogrodzenia i bramy głównej zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rząśni,
i wreszcie ostatnie, ale największe (najwyższe w województwie łódzkim) i bardzo oczekiwane przez Mieszkańców Stróży przedsięwzięcie, realizację którego Gmina Rząśnia starała się przeprowadzić od dawna, czyli „Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży” z dofinansowaniem w kwocie 3.500.000,00 zł i wkładem własnym na poziomie 2,78%, tj. 100.000,00 zł. Przedmiotem projektu jest przebudowa zabytkowego budynku zlokalizowanego w Stróży – zabytkowego Pałacu, który do niedawna pełnił funkcję szkoły podstawowej. Powstał w połowie XIX w., a następnie był kilka razy przebudowywany. Objęty jest indywidualną ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków i na terenie gminy jest jedynym zabytkiem stanowiącym własność Gminy. Zgodnie z dokumentacją przewiduje się wykonanie nowych instalacji wod-kan, nowego źródła ciepła, cwu, instalacji elektrycznej oraz niskoprądowej, wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, przebudowę układu funkcjonalnego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty związane z konstrukcją i pokryciem dachowym, roboty ogólnobudowlane w tym prace restauratorskie i konserwatorskie szczegółowo określone w dokumentacji projektowej. Wszystkie prace mają na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu Pałacu.

Zdjęcia dzięki uprzejmości tygodnika Kulisy Powiatu i portalu kulisy.net (fot. Sławomir Rajch).