Prawie 2 miliony złotych dla Gminy Rząśnia

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk odebrał, podczas spotkania w Bełchatowie, z rąk Premiera Mateusza Morawieckiego czek – promesę na kwotę 1 888 192 zł pochodzącą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Uruchomiona Tarcza dla Samorządów jest wsparciem, które gminy mogą wykorzystać na realizację inwestycji wychodzących naprzeciw lokalnej społeczności.  W tej chwili nie doprecyzowano formy oraz dokładnych celów wydawania tych środków. Jak informuje Ministerstwo Finansów, gminy będą składały wnioski do Prezesa Rady Ministrów elektronicznie, za pośrednictwem wojewody. Ministerstwo nie wskazuje ostatecznego terminu na wydatkowanie środków przez samorządy. Terminy składania wniosków i przekazywania środków zostaną określone w uchwale Rady Ministrów. Nabór wniosków od gmin  zostanie rozpoczęty w II połowie lipca lub w I połowie sierpnia.

Tak wysoka kwota przyznana naszej gminie – najwyższa w powiecie pajęczańskim i jedna z najwyższych w województwie łódzkim, wynika z algorytmu uwzględniającego kondycję finansową jednostki, wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych oraz liczbę ludności.
Jest efektem długoletnich bardzo wysokich (przekraczających rokrocznie 40%) nakładów naszej gminy na inwestycje oraz – co potwierdza wysokość kwoty – rozsądnej i uwzględniającej potrzeby mieszkańców polityki inwestycyjnej – zaangażowania bardzo dużych środków w przedsięwzięcia bliskie Mieszkańcom i służące ogółowi naszej społeczności.

Prawie 2 miliony złotych dla Gminy Rząśnia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Prawie 2 miliony złotych dla Gminy Rząśnia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych