Na prośbę Wydziału Organizacji i Analiz II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi podajemy dalej do wiadomości plakat z informacją dotyczącą zatrudnienia lekarzy orzeczników w ZUS.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl   zakładka – „Praca w ZUS”.

Praca dla lekarza orzecznika w ZUS

Praca dla lekarza orzecznika w ZUS