Informuje się mieszkańców gminy Rząśnia, iż nastąpiły zmiany z zakresu poradnictwa w zakresie poradnictwa prawnego w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego uruchomionego w ramach realizacji projektu Programu Integracji Społecznej PPWOW. Prawnik będzie przyjmował 20 czerwca 2009 r. w godz. 11:00 – 13:00. Zakres i termin pozostałych usług w ramach projektu nie uległ zmianie.

 

Realizatorzy projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni
w partnerstwie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rząśni

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty!