W związku z funkcjonowaniem Świetlicy Socjoterapeutycznej informuje się, iż w miesiącu kwietniu 2009 r.realizowane są usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego w następujących terminach:

PRAWNIK 04.04.2009 r. 11:00 – 13:00
LOGOPEDA 06.04.2009 r. 15:00 – 18:00
PSYCHOLOG 17.04.2009 r. 12:00 – 15:00
PEDAGOG 15.04.2009 r. 14:00 – 17:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ 08.04.2009 r. 15:30 – 18:30
22.04.2009 r. 15:30 – 18:30

W/w specjaliści przyjmować będą w Rząśni, ul. 1-go Maja 16a (budynek Świetlicy Środowiskowej) na piętrze, pokój Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Terminy pracy specjalistów w następnych miesiącach będą podawane do wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenia (również strona internetowa gminy Rząśnia).

Realizatorzy projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni
w partnerstwie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rząśni

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty!