W dniu 26 lutego 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy samorządami dotyczące przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków. W porozumieniu strony zobowiązały się do współfinansowania tego zadania oraz ubiegania się o środki zewnętrzne.

Przebudowa drogi będącej połączeniem siedziby powiatu z droga wojewódzką Nr 483, a za jej pośrednictwem z droga krajową Nr 8 i droga ekspresową Nr S8 usprawni i skróci czas dojazdu mieszkańców  powiatu do Łodzi i innych miejscowości w Polsce.

W perspektywie powstającej strefy przemysłowej w gminie Rząśnia droga ta ma również znaczenie strategiczne dla rozwoju gospodarczego  całego powiatu pajęczańskiego.

List intencyjny podpisali: Starosta Jan Ryś, Wicestarosta Jacek Lewera, Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczna Dariusz Tokarski, Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, Wójt Gminy Kiełczygłów Kazimierz Jędrzejski.