Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

POPRAWA SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO

Nazwa projektu:

„Poprawa systemu komunikacyjnego gminy Rząśnia”

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była budowa dróg i chodników wewnątrzosiedlowych w miejscowości Rząśnia oraz drogi gminnej w miejscowości Stróża.

Wartość projektu:

2 747 997.28 zł

Wysokość dofinansowania:

2 046 285.20 zł

Galeria: