Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Wójt Gminy Tomasz Stolarczyk i w imieniu całej Rady Przewodniczący Andrzej Szydłowski w szczególny sposób podziękowali odchodzącym ze stanowiska sołtysom, którzy sprawowali funkcję w mijającej kadencji.

W kierunku, pracujących z zaangażowaniem w latach poprzednich dla swoich lokalnych społeczeństw sołtysów,  Lucjanny Bożek, Stanisława Ranosa oraz Haliny Moryń – Zawisza Wójt Gminy złożył serdeczne wyrazy wdzięczności za wszystkie lata współpracy, wręczając jednocześnie kwiaty i upominki.

Wszystkim sołtysom serdecznie gratulujemy wytrwałości i zarazem dziękujemy za współpracę na różnych szczeblach.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pani Aleksandry Mazur (redakcja Kulis Powiatu).