Stawki

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rząśnia na nieruchomościach zamieszkałych

(Podstawa  prawna: Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XXII/157/2013 z dnia 27 marca 2013 roku  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia wysokości  tej opłaty).

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbierane selektywnie (segregacja) wynoszą:

  • od 1 do 4 osób włącznie zamieszkujących daną nieruchomość – 7,00  zł za każdą osobę,
  • 5 osoba – zamieszkująca daną nieruchomość – 4,00 zł,
  • 6 osoba – zamieszkująca daną nieruchomość – 3,00 zł,
  • 7 osoba – zamieszkująca daną nieruchomość – 2,00 zł,
  • 8 osoba i kolejne – zamieszkująca/e daną nieruchomość – 1,00 zł/ osoba.

Stawka opłaty za odpady zbierane nieselektywnie (bez segregacji) wynosi:

  • 14,00 zł  od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Podstawa  prawna:  Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XXII/159/2013 z dnia 27 marca 2013 roku  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Opłatę  właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz na kwartał w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminie:

1) za I kwartał do 25 kwietnia;

2) za II kwartał do 25 lipca;

3) za III kwartał do 25 października;

4) za IV kwartał do 25 stycznia.

W przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku pierwszą opłatę uiszcza się w najbliższym ww. terminie.


!! UWAGA !!

Informujemy, iż z dniem 1 sierpnia 2015 r. zmianie uległ numer rachunku bankowego Gminy Rząśnia dla wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. wpłat z tytułu opłaty skarbowej, targowej, za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Nowy numer rachunku bankowego Gminy Rząśnia:

ESBANK Bank Spółdzielczy
ul. Pułaskiego 11
97 – 500 Radomsko
Numer: 02 8980 0009 2030 0105 2677 0002

W razie pytań i wątpliwości dotyczących zmiany numeru rachunku prosimy o bezpośredni kontakt z Urzędem Gminy w Rząśni:
– Pani Wiesława Zarzycka, tel. 44 631 – 71 – 22, wew. 230,
– Pani Renata Buczkowska, tel. 44 631 – 71 – 22, wew. 235.

Wpłaty dokonane po dniu 1 sierpnia 2015 r. na inny numer rachunku niż wskazany powyżej, mogą pociągać za sobą skutki finansowe.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.


Sposób wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy:

ZBIERAMY ODPADY SELEKTYWNIE (SEGREGUJEMY)

Lp.

Liczba osób zamieszkujących

daną nieruchomość zamieszkałą

Kwota wyliczenia opłaty

/liczba osób razy stawka/

Kwota miesięczna

Kwota kwartalna

/za trzy miesiące kalendarzowe/

1

1 osoba

1 x 7,00 zł

7,00 zł

21,00 zł

2

2 osoby

2 x 7,00 zł

14,00 zł

42,00 zł

3

3 osoby

3 x 7,00 zł

21,00 zł

63,00 zł

4

4 osoby

4 x 7,00 zł

28,00 zł

84,00 zł

5

5 osób

4 x 7,00 zł

1 x 4,00 zł

32,00 zł

96,00 zł

6

6 osób

4 x 7,00 zł

1 x 4,00 zł

1 x 3,00 zł

35,00 zł

105,00 zł

7

7 osób

4 x 7,00 zł

1 x 4,00 zł

1 x 3,00 zł

1 x 2,00 zł

37,00 zł

111,00 zł

8

8 osób

4 x 7,00 zł

1 x 4,00 zł

1 x 3,00 zł

1 x 2,00 zł

1 x 1,00 zł

38,00 zł

114,00 zł

9

powyżej 8 osób

 

9 os.

poz. 8  + 1,00 zł

39,00 zł

117,00 zł

10 os.

poz. 8  + 2,00 zł

40,00 zł

120,00 zł

11 os.

poz. 8  + 3,00 zł

41,00 zł

123,00 zł

12 os.

poz. 8  + 4,00 zł

42,00 zł

126,00 zł

13 os.

poz. 8  + 5,00 zł

43,00 zł

129,00 zł

ZBIERAMY W SPOSÓB NIESELEKTYWNY (NIE SEGREGUJEMY)

 Lp.

Liczba osób zamieszkujących

daną nieruchomość zamieszkałą

Stawka do wyliczenia opłaty

Kwota miesięczna

Kwota kwartalna

/za trzy miesiące kalendarzowe/

1

każda osoba zamieszkująca daną nieruchomość

14,00 zł

liczba osób  x 14,00 zł

Kwota miesięczna

x 3

SEGREGACJA ŚMIECI =  NIŻSZA OPŁATA