W poniedziałek 7 sierpnia br. w Urzędzie Gminy w Rząśni nastąpiło podpisanie umowy na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli.

Koszt zakupu samochodu, którego dostawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego przez Gminę przetargu jest firma IUVO CARS Jan Świebioda z Częstochowy, to 310 tys. zł z czego 100 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – pozostałe 210 000,00 zł pokryje Gmina Rząśnia ze środków budżetu Gminy.

Zadanie jest współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach „Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.