W miniony poniedziałek 1 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rząśni odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Rząśnia.

Zgodnie z porządkiem obrad sesję rozpoczął Przewodniczący Senior Pan Tadeusz Nicpoń. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni Pani Anna Gajewska-Bęben wręczyła wszystkim Radnym zaświadczenia o wyborze, po którym to fakcie złożyli oni uroczyste ślubowanie oraz w głosowaniu tajnym wybrali Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Przewodniczącym Rady został wybrany Pan Andrzej Szydłowski, natomiast Wiceprzewodniczącymi Pan Sylwester Sobczak i Marcin Dragan.

Po tym wyborze nadszedł czas na złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka, któremu Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła stosowne zaświadczenie, a on sam w krótkiej przemowie podziękował wszystkim za wybór na kolejną kadencję oraz wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę z Radą Gminy, podkreślając ogrom stojących przez wszystkimi wyzwań, chociażby związanych z nowym okresem finansowania ze środków Unii Europejskiej.

Ostatnim formalnym punktem obrad był wybór przewodniczących stałych komisji rady oraz ustalenie ich składu. W głosowaniu jawnym wybrano następujące składy osobowe komisji:

1. Komisja Rewizyjna:

1) Hachurski Włodzimierz – Przewodniczący;

2) Kozieł Marek;

3) Rozumek Adam.

2. Komisja Budżetu i Finansów:

1) Juszczyk Sławomir.– Przewodniczący;

2) Tadeusz Nicpoń;

3) Sobczak Sylwester;

4) Olczak Mirosław;

5) Mikołajczyk Lech.

3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:

1) Olczak Mirosław – Przewodniczący;

2) Szczepański Leszek;

3) Kozieł Marek;

4) Hachurski Włodzimierz;

5) Słomian Dorota.

4. Komisja    Bezpieczeństwa    Publicznego,    Ochrony    Przeciwpożarowej,    Inwestycji,    Planowania Przestrzennego i Komunikacji:

1) Mikołajczyk Lech – Przewodniczący;

2) Popławski Jarosław;

3) Sobczak Sylwester;

4) Dragan Marcin;

5) Boroń Sławomir;

6) Pełka Tomasz.

5. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych:

1) Nicpoń Tadeusz – Przewodniczący;

2) Pełka Tomasz;

3) Popławski Jarosław;

4) Rozumek Adam;

5) Boroń Sławomir.

 

Poniżej obszerna galeria zdjęć z pierwszej sesji Rady Gminy. Zapraszamy do oglądania.