W dniu 28 listopada 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni, Filii w Kodraniu odbyło się spotkanie dotyczące wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia poprowadzili Funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie.

Tematyka dotyczyła podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych poprzez numer alarmowy 112. Zaprezentowano na fantomach praktyczne ćwiczenia postępowania ratunkowego w przypadku m.in. omdlenia, utraty przytomności, zakrztuszenia, zawału serca i podjęcia czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem, padło wiele ciekawych pytań, a wszyscy obecni zaangażowali się w daną tematykę.

Dziękujemy Funkcjonariuszom Policji za przeprowadzone zajęcia, a wszystkim przybyłym za obecność i czynny udział.

Tekst i zdjęcia: Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni, Filia w Kodraniu.