Wójt Gminy Rząśnia informuje, iż dnia 30 grudnia 2010 r. będą wydawane paczki noworoczne dla dzieci z rodzin, które zakwalifikowały się do ich otrzymania.

Wydawanie paczek noworocznych odbędzie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni od dnia 30 grudnia 2010 r. tj. czwartek od godz. 11:00