Wójt Gminy Rząśnia ogłasza, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejorganizuje KOLONIE LETNIE NAD MORZEM we Władysławowie.
Wypoczynek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rząśnia w wieku od 7-15 lat w terminie od 20 czerwca 2009 r. do 29 czerwca 2009 r.

Kolonie adresowane są do dzieci i młodzieży z rodzin, które korzystają z pomocy społecznej.
Wypoczynkiem letnim objętych zostanie 20 dzieci.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni w terminie do 30 kwietnia 2009 roku.

W przypadku dużej liczby chętnych na wyjazd, pierwszeństwo będą miały dzieci z rodzin o najniższych dochodach. (W celu weryfikacji uczestników zostanie powołana Komisja Kwalifikacyjna).