uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień”