Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Śladami powstań niepodległościowych – powstania malarstwie, wierszu i pieśni”.

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego wsi Stróża,  z/s Stróża 69. Każdy w terminie do 18.09.2019r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty składając je w sekretariacie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16A, 98-332 Rząśnia.

Plik do pobrania:
treść oferty realizacji zadania publicznego pn. „Śladami powstań niepodległościowych – powstania w malarstwie, wierszu i pieśni”.