Wójt Gminy Rząśnia zgodnie z § 2 ust. 1 Zarządzenia Nr 13/2018 z dnia 29.03.2018 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów stanowiących własność Gminy Rząśnia podaje do wiadomości informację, że Gmina Rząśnia posiada do sprzedaży drewno.

Treść ogłoszenia znajduje się w załączonym pliku.

Plik do pobrania:
ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia w sprawie sprzedaży drewna,
wniosek o sprzedaż drewna.