Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Odpady porolnicze

Punkty zbierania odpadów porolniczych.

Uprzejmie informujemy, że odpady pochodzące z gospodarstw rolnych czyli odpady w postaci folii, sznurka oraz opon można przekazać odpłatnie pod wskazane adresy:
– zbieranie folii, sznurka: So-Masz, ul. Leśniaków Polskich 65, 98-100 Łask,
– zbieranie opon: Grupa RECYL S.A. ul. Letnia 3, 63-100 Śrem.