Poniżej zamieszczamy Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia podające do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Rząśnia oraz miejscowości Będków.

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 16 maja 2018 r.


Bezpośredni link do „dokumentów planistycznych”:  https://rzasnia.pl/dokumenty-planistyczne/  (rozwijalne menu górne strony > Gmina > Dokumenty planistyczne).