Podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego- zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 483  na odcinku od km 47+760 do km 49+670, wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu w m. Bogumiłowice oraz infrastrukturą.

Obwieszczenie stanowi załącznik do niniejszej wiadomości w postaci pliku do pobrania.

Plik do pobrania:

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego.

Treść obwieszczenia została również opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia.