Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890) Wójt Gminy Rząśnia zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Rząśnia uchwały Nr XVI/83/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  obejmującego obszar położony w miejscowości Rząśnia i miejscowości Będków.

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 8 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.