Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 31 stycznia 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 31 stycznia 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko