Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Rząśni

W dniu wczorajszym 11 listopada 2021 r. odbyły się w Rząśni obchody Narodowego Święta Niepodległości.

W uroczystościach udział wzięli między innymi udział Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, Radni Rady Gminy, Sekretarz Gminy Rząśnia Aldona Nagodzińska – Sadek, Skarbnik Gminy Rząśnia Agnieszka Jura, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek gminnych oraz liczni Mieszkańcy, a całość uświetniała swą grą Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Rząśnia.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Macieja w Rząśni którą celebrowali księża: Zbigniew Witecki – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Rząśni, Tadeusz Orzeszyna – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Białej, Daniel Rylski  – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Stróży.
Po Mszy uczestnicy obchodów przemaszerowali w uroczystym pochodzie na cmentarz parafialny gdzie Wójt Gminy Tomasz Stolarczyk wraz z Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy Sylwestrem Sobczakiem złożyli kwiaty i zapalili znicze na kwaterze grobów żołnierzy polskich poległych w Kampanii Wrześniowej 1939, a także – wraz z Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy Sławomirem Boroniem, na grobie Wojciecha Wysockiego – oficera Wojsk Kościuszkowskich.

Uroczystość, przebiegająca w podniosłej atmosferze, na pewno przyczyniła się do utrwalenia myśli patriotycznej i woli walki o lepszą Polskę, która – o czym wspominali w swoich słowach zarówno Ks. Proboszcz Zbigniew Witecki, a także Wójt Gminy – są w dziejach naszego kraju symbolem siły, wiary w zwycięstwo i dowodem na to, że wspólnota to bardzo ważne słowo.
Takie uroczystości udowadniają, że tkwi w nas duch przeszłości i przodków, którzy walczyli o ojczyznę i umierali z nadzieją na to, że kolejne pokolenia Polaków urodzą się w wolnym kraju.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z tego wydarzenia.