Konkurs profilaktyczny „Wolni od uzależnień”.

5 marca 2018 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego w formie plakatu plastycznego zorganizowanego przez P. Annę Czyżycką.

Cele:
1. Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.
2. Zaangażowanie młodzieży do działań profilaktycznych.
3. Zainspirowanie kreatywności młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych.
4. Uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z uzależnieniami.
5. Uzyskanie oryginalnych projektów prac, promujących zachowanie zdrowego trybu życia.

Komisja Konkursowa oceniała: profilaktyczny przekaz treści, kreatywność, oryginalność, pomysłowość, formę estetyczną pracy.


 Profilaktyczna zbiórka harcerska „XXI wiek bez nałogów i uzależnień”.

Nadużywanie alkoholu oraz używanie narkotyków stanowi jeden z głównych problemów społeczeństwa XXI wieku. Inicjacja alkoholowa oraz pierwszy kontakt z narkotykami odbywa się w coraz młodszym wieku. Co roku podejmowane są liczne kampanie społeczne oraz profilaktyczne mające na celu edukowanie młodych ludzi oraz ich rodziny, ukazujące negatywne skutki spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz prezentujące zdrowy, aktywny styl życia, bez uzależnień.

Harcerze z 7 Drużyny Starszoharcerskiej „Iskra” z Rząśni na zbiórce podjęli się tematu uzależnień i nałogów. Na początku zaprezentowali przedstawienie profilaktyczne „XXI wiek bez nałogów i uzależnień”, które pokazało negatywne konsekwencje palenia papierosów, picia alkoholu oraz brania narkotyków. Następnie młodzież dyskutowała o uzależnieniach i nałogach z jakimi spotyka się młodzież XXI wieku podając różne sposoby walki z nimi.

„Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad.
Dlatego miej świadomość tego, co robisz.”

Paulo Coelho

Źródło: Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni.