Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady Gminy Rząśnia z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatkowych, tj. uchwałą nr XIV/70/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, uchwałą nr XIV/71/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny oraz uchwałą nr XIV/72/2015 Rada Gminy Rząśnia w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny, od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych dla Gminy Rząśnia.

Odpowiednie wzory gotowe do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia, menu: prawo lokalne, zakładka: podatki i opłaty oraz poniżej.

Pliki do pobrania:
wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1),
wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1),
wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1),
wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1),
wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1),
wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1).

Szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań podatkowych udzielne są pod nr telefonu 44 631-71-22 wew. 230 lub w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy w Rząśni.