Z bardzo dużym zainteresowaniem naszych Mieszkańców spotkał się, pokazany w drugim numerze „Informatora gminy Rząśnia”, projekt przebudowy centrum Rząśni. Jak wspominaliśmy, nie sposób w publikacji papierowej zawrzeć całości informacji które chcielibyśmy tam zamieścić, dlatego dziś zdecydowaliśmy się przybliżyć ten temat – szczególnie poprzez dokładną dokumentację zdjęciową planowanego przedsięwzięcia.

Przypominamy, że koncepcja obejmuje trzy zadania: przebudowę centrum Rząśni – między innymi zagospodarowanie centrum zielenią, przebudowę i rozbudowę budynku dawnego Urzędu Gminy i budowę pawilonu usługowo – handlowego z zadaszeniem, w tym przystanku autobusowego.

Cytując założenia projektantów musimy napisać, że nadrzędnym celem projektu jest dążenie do rozwiązań wpływających na centrotwórczy charakter placu – Rynku w Rząśni. Zakłada on wyburzenie budynków byłego banku i przystanku autobusowego, wytworzenie dużej przestrzeni płyty Rynku z ozdobną nawierzchnią i zielenią, oraz zmianę rozwiązań komunikacyjnych dla autobusów i samochodów osobowych. Wytworzona funkcjonalna przestrzeń z pawilonem usługowo – handlowym stanowiącym zadaszenie przystanku autobusów i jednocześnie poczekalnię dla pasażerów w okresie zimowym, ławkami blisko projektowanej zieleni, będzie atrakcyjnym miejscem spotkań służącym integracji mieszkańców gminy oraz umożliwiającym różnego rodzaju działania kulturalne i handlowe. Przeszklony z trzech stron pawilon z posadzką nawiązującą do posadzki Rynku stanowi jego zadaszone przedłużenie. Przeznaczony będzie ewentualnie na gastronomię na parterze, z ogródkami zewnętrznymi w okresie letnim pod wysuniętymi balkonem i zadaszeniem. Projekt zachowuje historyczny układ ruralistyczny placu – Rynku w Rząśni.

Proponowany wspólny zjazd z ul. 1 Maja dla samochodów osobowych i autobusów umożliwia ograniczenie powierzchni przeznaczonej na komunikację. Koncepcja zakłada wykonanie jednokierunkowej drogi tylko dla autobusów z wyjazdem na rondo. Parking dla samochodów osobowych przesłonięty drzewami o wysokości do 6 m umożliwi parkowanie osobom korzystającym z obiektów przy Rynku. Posadzka Rynku z płyt i kostki betonowej lub granitowej w układzie kompozycyjnym równoległych linii z prostokątnymi plamami zieleni, przedłużona będzie po drugiej stronie ulicy w kierunku wejścia głównego do budynku przebudowanego dawnego Urzędu Gminy.

Projektowany pawilon stanowiący jednocześnie zadaszenie dla przystanku autobusów, w niniejszej koncepcji jest obiektem dwukondygnacyjnym z dużymi przeszkleniami stwarzającymi wrażenie braku ograniczenia przestrzeni wewnętrznej. Posadzka na parterze nawiązuje do posadzki Rynku co dodatkowo integruje przestrzeń wnętrza z wyglądem zewnętrznym. W projekcie przewiduje się przeznaczenie kondygnacji parteru pawilonu na ewentualny lokal gastronomiczny z zadaszonym ogródkiem zewnętrznym i możliwością sprzedaży produktów od strony południowej. Na piętrze do którego prowadzą zewnętrzne schody i podnośnik dla osób niepełnosprawnych, znajdować się będzie duża otwarta przestrzeń do wykorzystania na usługi i handel. Pawilon będzie odgrywać ważną rolę w centrotwórczym charakterze Rynku.

Z kolei projekt przebudowy i rozbudowy budynku dawnego Urzędu Gminy zakłada pozostawienie obecnej formy obiektu z częściową modyfikacją elewacji, dobudową klatki schodowej od strony zachodniej, wytworzeniem nowego reprezentacyjnego wejścia oraz wykorzystaniem przestrzeni obecnego podwórza pomiędzy istniejącymi budynkami na budowę sali o większej niż istniejące pomieszczenia wysokości w świetle. Niewielkie wyburzenia ścian wewnątrz obiektu umożliwią modyfikację i adaptację układu funkcjonalnego. Dzięki projektowanej przebudowie i rozbudowie powstanie obiekt mogący służyć mieszkańcom gminy na przykład jako Dom Kultury i Biblioteka (Mediateka) oraz posterunek Policji .

Projektowana jednokondygnacyjna sala może być wykorzystana przykładowo jako:
– w wariancie I – sala wielofunkcyjna (mała sala widowiskowa- np. kino studyjne, występy muzyczne, małych zespołów teatralnych) z siedziskami stałymi lub rozkładanymi teleskopowo,
– w wariancie II – np. sala zabaw dla dzieci z konstrukcjami zabawowymi.
Od strony zachodniej zaprojektowano klatkę schodową – „wiszącą” na jednym słupie konstrukcyjnym, dzięki czemu nie będzie konieczne przełożenie istniejących sieci telekomunikacyjnych. Dzięki nowej klatce schodowej Biblioteka oraz Dom Kultury z salą mogą być dostępne niezależnie (w innych godzinach).

Dojście do nowego przeszklonego wejścia głównego zaprojektowano przez zielony skwer z zielenią wysoką i ławkami, szerokim chodnikiem z nawierzchnią stanowiącą przedłużenie nawierzchni Rynku i tym samym integrującą całą przestrzeń projektowaną w jedno założenie urbanistyczne.

Podobne wpisy: